Vaše pravice v primeru postopkov preiskave

Vaše pravice v primeru postopkov preiskave

Zveza NVO in OKO sta za uporabnike konoplje pripravila nekaj nasvetov kako je pametno ravnati v primeru, da ste udeleženi v postopku priskave s strani Policije. Ti nasveti naj vam pomagajo tako, da v največji možni meri zaščitite sebe glede na veljavno zakonodajo v RS.

Vaše pravice

NEKAJ PRAVIL PRI »BLIŽNJEM« SREČANJU S POLICISTOM

 1. Snemaj postopek od trenutka, ko do tebe pristopi policist. To je pravica vsakega udeleženca v postopku. » Snemanje pogovora, izjave, okoliščin postopka in slikovno snemanje je dobrobit zaradi zaščite Vaših interesov, pravic, v kolikor eventualni postopek preide do podaje prekrškovnega ali kazenskega pregona in je postopek tekel v smeri zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic, prekoračitve pooblastil,… Vam posneti pogovor in dogodek služi, kot dokazno sredstvo »
 1. Od policista zahtevaj, da se identificira. Če je policist »v uniformi«, se mora predstaviti (ime in priimek, naziv enote) in navesti razlog nameravanega postopka (utemeljitev razloga za izvedbo oz. opravo uradnega dejanja). Če je policist »v civilni obleki«, se mora nemudoma izkazati z službeno osebno izkaznico, iz katere je razvidna fotografija policista / kriminalista (službeno izkaznico izda Ministrstvo za notranje zadeve, vsak policist ima svojo identifikacijsko številko izkaznice)
 1. Po predstavitvi policista je le-ta dolžan obvezno navesti:
 • utemeljen razlog oz. namen oprave uradnega dejanja
 • ali gre le za klasično legitimiranje, v smislu ugotavljanja istovetnosti,
 • ali sum storitve prekrška / kaznivega dejanja

Če v primeru zbiranja obvestil, policist  ugotovi, da obstajajo t.i. »razlogi za sum« storitve kaznivega dejanja, Vam je dolžan nemudoma povedati;

 • katerega kaznivega dejanje ste osumljeni,
 • kaj je podlaga za sum,

ob tem Vas je policist dolžan poučiti;

 • da, niste dolžni ničesar izjaviti,
 • da, niste dolžni odgovarjati na vprašanja,
 • da, niste dolžni ničesar izpovedati zoper sebe (bližnje),
 • da, niste dolžni priznati krivde,
 • da, imate pravico do zagovornika,
 • da, se bo lahko vse povedano na sojenju uporabilo zoper Vas
 1. Če te policist sumi storitve kaznivega dejanja, ti mora takoj povedati katerega kaznivega dejanja si osumljen in kaj je podlaga za sum. Policistom ne dajaj nobenih izjav in takoj zahtevaj zagovornika. Policija bo vsako izjavo izrabila v tvojo škodo.
 1. Če te policist sumi storitve prekrška, zahtevaj pojasnila.
 1. Če ti policist izreče globo, ne podpiši nobenega dokumenta. Če ga pa podpišeš, pa vpiši tudi svoje pripombe na postopek in zakaj se ne strinjaš z njim.
 1. Policist lahko na kraju samem izvede varnostni pregled, če obstaja sum, da oseba ima pri sebi orožje za poškodovanje ali napad. Pri varnostnem pregledu policist ne sme posegati v notranjost oblačil. Med varnostni pregled, ne šteje več, temveč se šteje kot oprava t.i. osebne preiskave, ki zahteva obveznost po »sodni odredbi« in prisotnosti najmanj dveh »polnoletnih prič«;
 • brskanje po žepih (seganje v žepke hlač, jakne, srajce …)
 • brskanje (stikanje) po moški/ženski torbici,
 • odpiranje predalčkov (zaprtih) v vozilu,
 • odpiranje obvezne opreme (zaprtega pripomočka prve pomoči)
 1. Vozilo policist lahko pregleda le vizualno in pri tem ne sme odpirati predalov ali prtljažnega prostora. Za osebno preiskavo ali preiskavo vozila si mora policist pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika.
 1. Ker je najvišja zagrožena kazen po 186/I členu KZ-1 10 let zapora, ima vsak pravico do zagovornika po uradni dolžnosti.
 1. V postopku bodi umirjen in ne žali policistov.

 

Vaše pravice