Zveza

Vaše pravice v primeru postopkov preiskave

Statut zveze in seznam ustanoviteljev Zveze.

Smo Zveza nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe, ki si prizadevamo za ureditev področja zdravilnih rastlin, kot je v prvi vrsti konoplja.

Dokler se bodo po slovenski zakonodaji zdravilne rastline nahajale v klasifikaciji prepovedanih drog, bomo delovali na tem področju, informirali, izobraževali ter si prizadevali za spremembo zakonodaje.

Zavzemamo se za kulturo uporabe zdravilnih rastlin, ki ne bi smele spadati med prepovedane droge.

Obstoječa Zveza NVO na področju prepovedanih drog in zasvojenosti ne predstavlja mnenja vseh aktivnih NVO, država pa se sklicuje na mnenje civilne družbe, ki to ni, saj večina nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog, ni vključenih.

Zveza je nastala iz pobude OKO – Odbora za konopljo, ki je vkoreninjena v dejavnosti Zveze.

Tanja Cvetrežnik, rojena 22.11.1976 na Jesenicah. Mati 6 otrok in gospodinja ter predsednica Društva za zdravljenje s konopljo, Hopla konoplja.
Zaradi možganske kapi pri 34 letih in spoznanja, da konoplja ščiti možgane pred poškodbami ter pomaga pri regeneraciji le teh je sledila logična odločitev, da se problematiki konoplje posveti z vso vnemo. Zbiranje podpisov za samooskrbo, udeležba na strokovnih posvetih in seminarjih, organizacija srečanj bolnikov, predavanja in udeležba na različnih sejmih so le del aktivnosti preteklih let prostovoljnega delovanja.

Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe vabi NOVE ČLANE, da se nam pridružijo v skupnem boju za konopljo.

Kandidati morajo poleg pristopne izjave priložiti tudi svoj statut, dokazilo o registraciji pri UE, ter kopijo zapisnika društva iz katerega je razvidno, da ste sklepčni glede pridružitve zvezi in kdo je izvoljeni predstavnik v zvezo.

Vlogo je potrebno poslati na naslov Zveze.

Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe
Trubarjeva 66
1000 Ljubljana

pristopna izjava

vzorec zapisnika seje Društva

Zveza ima odprt transakcijski račun pri
Delavska Hranilnica d.d..

Transakcijo opravite na podlagi spodnjih podatkov:
IBAN: SI56 6100 0002 1554 232
BIC/SWIFT koda: HDSI22

Zveza se zavezuje, da bo denarna sredstva namenila v skladu z dogovorom, na podlagi Statuta Zveze.

potrdilo o ustanovitvi zveze