Zveza

Vaše pravice v primeru postopkov preiskave

Statut zveze in seznam ustanoviteljev Zveze.

Smo Zveza nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe, ki si prizadevamo za ureditev področja zdravilnih rastlin, kot je v prvi vrsti konoplja.

Dokler se bodo po slovenski zakonodaji zdravilne rastline nahajale v klasifikaciji prepovedanih drog, bomo delovali na tem področju, informirali, izobraževali ter si prizadevali za spremembo zakonodaje.

Zavzemamo se za kulturo uporabe zdravilnih rastlin, ki ne bi smele spadati med prepovedane droge.

Obstoječa Zveza NVO na področju prepovedanih drog in zasvojenosti ne predstavlja mnenja vseh aktivnih NVO, država pa se sklicuje na mnenje civilne družbe, ki to ni, saj večina nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog, ni vključenih.

Zveza je nastala iz pobude OKO – Odbora za konopljo, ki je vkoreninjena v dejavnosti Zveze.

Dean Herenda, dipl. ing gradbeništva, rojen 06.06.1959 v Puli. Zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo kot sekretar in vodja notranje organizacijske enote Nacionalni center za upravljanje s prometom. V zadnjih 15 letih je aktivno sodeloval in vodil več evropskih projektov s področja inteligentnih prometnih sistemov in elektromobilnosti.
Po smrti najbližjega sorodstva zaradi raka pljuč, Sarkoma mehkega tkiva ter kombinacije Alzheimerja/Parkinsona je začel odločnejše angažirati za legalizacijo konoplje ter pravice do samooskrbe.

Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe vabi NOVE ČLANE, da se nam pridružijo v skupnem boju za konopljo.

Kandidati morajo poleg pristopne izjave priložiti tudi svoj statut, dokazilo o registraciji pri UE, ter kopijo zapisnika društva iz katerega je razvidno, da ste sklepčni glede pridružitve zvezi in kdo je izvoljeni predstavnik v zvezo.

Vlogo je potrebno poslati na naslov Zveze.

ODBOR ZA KONOPLJO
Primožičeva ulica 56
1231 Ljubljana-Črnuče

pristopna izjava

vzorec zapisnika seje Društva

Zveza ima odprt transakcijski račun pri
UniCredit Banki Slovenije d.d..

Transakcijo opravite na podlagi spodnjih podatkov:
IBAN: SI56 2900 0005 2040 551
BIC/SWIFT koda: BACXSI22

Namen: članarina
koda namena: CLAN

Namen: donacija za Shod za konopljo (za pravne osebe)
Koda namena: SHOD
*donacije v Zvezo se urejajo v skladu z predhodnim dogovorom

Namen: Prostovoljni prispevek (za fizične osebe)
Koda namena: PRPR

Zveza se zavezuje, da bo denarna sredstva namenila v skladu z dogovorom, na podlagi Statuta Zveze.

potrdilo o ustanovitvi zveze