Vsi prispevki, ki jih je objavil/a jure plestenjak

Predlog sprememb in dopolnitev ZPrCP

Predlog sprememb zakona je na pobudo Zveze NVO, OKO ter celotne zainteresirane javnosti pripravil Nacionalni center za upravljanje prometa ter ga posredoval Ministrstvu za infrastrukturo v obravnavo z namenom, da se sporni členi spremenijo.
tester
Razlogi so večplastni ampak ključno je sledeče:

Policisti v RS uporabljajo naprave ali sredstva za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog (na kratko jih imenujmo »testerji« čeprav so v bistvu indikatorji, ker testerji bi dejansko ugotavljali prisotnost psihoaktivnih snovi v krvi), s katerimi  – med drugim – določajo prisotnost kanabinoidov v vozniku. Te naprave pokažejo pozitiven rezultat tudi pri detekciji povsem neaktivnih kanabinoidov, ki jih lahko povzroči že uživanje konopljinih čajev ali legalnih živil na osnovi konoplje. Namreč, odsotnost ustreznih preizkusov in pomanjkanje dogovora glede stopenj intoksikacije so še vedno pereč problem pri obravnavanju legalnosti konoplje. Ta problem je še posebej izrazit pri ugotavljanju učinkov konoplje na sposobnost vožnje. Rezultati »testerjev« so lahko zavajajoči, če analiza zajema neaktivni THC-COOH (in vsi takšni »testerji« zaznavajo to snov), ki je neaktivni presnovek konoplje. V praksi so se »testerji« pokazali kot neučinkoviti, zato bi bilo bolj primerno, da policist na podlagi psihofizičnega testa voznika TAKOJ napoti na strokovni zdravniški pregled. Zdravniški pregled bi moral opraviti strokovno usposobljen zdravnik, ki prepozna simptome oz. nezmožnost voznika za nadaljevanje vožnje. Če zdravnik ne zazna nobenih simptomov, ki bi kazali vpliv psihoaktivnih substanc na zmanjšanje sposobnosti vožnje, se mora postopek končati. Če namreč zdravnik ne potrdi suma policista, je vsak poseg v telo grob poseg v človekove pravice. V Sloveniji poznamo veliko primerov, ko so posameznikom odvzeli vozniška dovoljenja in jih denarno kaznovali, ker so »testerji« pokazali pozitiven rezultat, medtem pa se mnenja zdravnikov niti niso upoštevala. Tako so ljudje, ne krivi ne dolžni, ostali brez denarja, vozniškega dovoljenja in marsikje tudi brez službe. Veliko je voznikov, ki so konopljo uživali tudi do 14 dni pred analizo sline in testiranjem krvi ali urina, kot tudi tistih, ki so jedli kruh, semena, pili čaj ali jedli piškote iz industrijske konoplje in se jim je pokazala prisotnost metabolitov (THC-COOH), ki nimajo nikakršnih psihoaktivnih učinkov (in ne vplivajo na sposobnost vožnje), jih pa telo zelo dolgo hrani v maščobnem tkivu.

Predlog-sprememb-in-doplonitev-ZPrCP-NCUP

PISMO ORGANIZATORJEM POSVETA »ALI BO SLOVENSKA ONKOLOGIJA ZMOGLA USTREZNO POSKRBETI ZA BOLNIKE Z RAKOM TUDI V PRIHODNJE?«

Spoštovani,

glede na to, da se vse več bolnikov v RS zdravi in lajša bolečine na t.i. alternativen način ali se vam ne zdi smiselno – poleg onkologije, NIJZ, MZ, ZZZS ter zdravniške zbornice in mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb – povabiti tudi nekoga, ki se je pozdravil ali se še zdravi s konopljo?
Kaj pa socialne klube in organizacije, ki takšnim bolnikom pomagajo?
S takšnimi posveti velik del populacije odmikate stran od drugačnih možnosti zdravljenja in jih še bolj prepuščate t.i. “črnemu trgu”.
Zakaj ni nekoga na posvetu, ki bi pojasnil kaj je z obljubami vlade, ki so nastale po posvetu in sprejetju sklepov na Odboru za zdravstvo v DZ leta 2016? Zakaj še nimamo urejene zakonodaje na tem področju tako kot je zahteval državni zbor?
Ali zahtevamo preveč glede na to, da naj bi konoplja kmalu postala ena od vej paliativne oskrbe bolnikov ter je marsikje po svetu že vključena v zdravljenja bolnikov z rakom?

V nasprotnem bo posvet z uradnim naslovom »ALI BO SLOVENSKA ONKOLOGIJA ZMOGLA USTREZNO POSKRBETI ZA BOLNIKE Z RAKOM TUDI V PRIHODNJE?« – v luči predloga sprememb in dopolnitev zdravstvene zakonodaje namenjen le pripravi javnosti na dejstvo, da bo zdravljenje dražje in da bo del bremena ZZZS moral prevzeti bolnik in njegova družina.
Če je temu tako potemtakem konoplja definitivno sodi na ta posvet.

Lep pozdrav,

Dean Herenda
Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe

http://www.zdus-zveza.si/vabilo-na-okroglo-mizo-zdruzenja-onko-net

Kam nas pripeljejo poročila NIJZ

mk

Spoštovani,

v zvezi s prispevkom
»V Sloveniji se zdravi vse več odvisnikov od konoplje«,
s podnaslovom
»V letu 2015 dve odpovedi srca zaradi uporabe konoplje«,
ki je bil objavljen dne 6. 6. 2017 na portalu MMC RTV SLO/STA,
vas zaradi podaje celovite in korektne informacije želimo seznaniti z določenimi dejstvi, ki se nanašajo na v prispevku omenjeni dve smrti, povezani s konopljo.

  1. NIJZ je že januarja objavil Poročilo o stanju drog v letu 2016, v katerem je sprva navedel, da gre med dvema smrtnima primeroma in konopljo celo za neposredno povezavo. Navedeno je zbudilo zanimanje domače in tuje strokovne javnosti, saj tovrstni primeri v nekaj tisoč letni uporabi konoplje niso znani oz. evidentirani. Kmalu zatem je tudi NIJZ prepoznal pomoto in sporno navedbo v poročilu popravil tako, da je namesto neposredne vzročne zveze navedel, da sta smrti povezani z uporabo konoplje.
  2. Zaradi strokovnih pomislekov o pravilnosti tozadevnih zaključkov, navedenih v poročilu NIJZ, se je za neodvisno proučitev navedenih dveh primerov oblikovala mednarodna delovna skupina strokovnjakov iz različnih institucij na področju konoplje (ZDA, Kanada, Izrael, Češka, Avstrija, Slovenija).
  3. Uradno je bila podana zahteva za dostop do informacij javnega značaja, s katero so bili zaprošeni podatki, na podlagi katerih je NIJZ prišel do takšnih zaključkov. NIJZ je zavrnil zahtevo, vendar je Informacijski pooblaščenec na podlagi pritožbe v bistvenem pritrdil zahtevi in NIJZ naložil, da skladno z njegovimi navodili v določenem roku predloži dokumentacijo v zvezi z javno objavljeni podatki v poročilu NIJZ.
  4. Medtem je bila od institucije za sodno medicino, prav tako na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja, pridobljena dokumentacija za en primer (smrt zaradi odpovedi srca). Rezultati toksikoloških preiskav krvi in urina kažejo na prisotnost THC, pri čemer ni znano v kakšni obliki in na kakšen način je bil zaužit, poleg tega pa se pojavljajo še druga relevantna vprašanja. V uradnem zaključku je med drugim navedeno, da tudi na podlagi »rezultatov alkoholometrične in toksikološke preiskave krvi in urina ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti vzroka smrti.«, prav tako »Vzroka odpovedi srca ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti.« Glede na navedeno so določene navedbe o povezavah s konopljo (kanabis) v poročilu NIJZ in povzeto v medijih napačne. Strinjamo se z oceno izvedenca: »Natančno je potrebno prebrati zaključek in ga tudi ustrezno interpretirati. Dvomim, da je tako storil NIJZ.«.
  5. Kanabinoidi vplivajo na kardiovaskularni sistem in mnogi znanstveniki jih raziskujejo kot potentne molekule za uravnavanje prevalentnih kardiovaskularnih težav moderne civilizacije. Tako so že potrdili, da znižujejo krvni tlak ter povišajo srčni utrip. To je izrazito določen čas po zaužitju, pri čemer so vplivi zelo individualni. Povišan srčni utrip po zaužitju lahko poslabša obstoječe srčne težave, vendar pa do sedaj zaradi zaužitja konoplje niso znani primeri srčnega zastoja brez predhodne kardiovaskularne anamneze oz. ni ustrezno dokumentiranih primerov, ki bi dovolili nedvoumno sklepanje o vzroku smrti zaradi uživanja konoplje. V primeru že obstoječih srčnih težav oz. rizičnih skupin, sočasne konzumacije npr. kofeina, tobaka, je tveganje večje.
  6. Izpostaviti je treba tudi, da so znani številni primeri srčnih zastojev brez jasne etiologije in samo dejstvo, da so v krvi najdeni metaboliti thc, ni dovolj za navajanje vzročne povezave med konopljo in smrtjo.

 

ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide

Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe

MNENJE MINISTRU ZA INFRASTRUKTURO VEZANO NA MOREBITNO SPREJETJE UREDBE O DROGAH

NA SEJI VLADE RS dne 23.03.2017

Spoštovani g. minister!

Spodaj Vam posredujem mnenje vezano na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, katere sprejetje je bilo prejšnji četrtek preloženo na zahtevo SD ter dodatno kako bo sprememba vplivala na zakonodajo za katero je zadolženo ministrstvo.
Napisano se omejuje na posledice, ki jih ima sprejetje uredbe v tej obliki na prometno zakonodajo in posledice sprejetja uredbe ne bodo nedolžne. Obenem sem že pojasnil, da je konoplja kot hrana prisotna že več let v RS in da skrpucalo Ministrstva za zdravje (MZ) posega v kmetijstvo, malo gospodarstvo in predvsem ustavne in človekove pravice državljank in državljanov RS.
voznik

 

Uradniki z MZ (iz kakršnihkoli razlogov) ne odstopajo od prohibicije rastline in ustvarjanja monopolnega položaja kakšni tuji farmacevtski družbi spotoma pa bodo povozili vse, kar je v vseh teh letih narejeno za rehabilitacijo rastline, ki je predvsem hrana, odličen akumulator za sanacijo onesnaženih tal in osnova za marsikatero industrijo (tudi avtomobilsko kjer se uporablja za zvočno in termoizolacijo ter ojačitve konstrukcij električnih vozil).

V prilogah posredujem še mnenje Zveze NVO za droge in njihovo uporabo s katerim dokazujem, da uradniki zavajajo, ko v obrazložitvah pišejo, da je več kot 50 dokumentov, ki so jih dobili od NVO (in verjetno še od koga ampak tega ne navajajo) osredotoča na definicijo konoplja-kanabis. Zveza NVO (glej prilogo) je zelo jasno argumentirala zakaj le THC (natančneje delta-9 tetrahidroksikanabinol in njegovi psihoaktivni derivati) iz cveta konoplje sodi v III skupino (ter, da Buproprion dejansko sodi v I skupino nevarnih učinkovin ampak to zdravilo/strup ni predmet tega dopisa).

PROMETNA ZAKONODAJA

Iz naše zakonodaje je treba črtati PREPOVEDANE DROGE in napisati PSIHOAKTIVNE SUBSTANCE, legalne ali ne, ker je že prizvok PREPOVEDANE zadosti, da te obsodijo. V primeru konoplje je to daleč najbolj alarmantno, ker je konoplja edina rastlina, ki je v celoti prepovedana (od korenine do semen) ne glede na to, da je v njej le en (1) kanabinoid, ki ima v večjih odmerkih kratkotrajne psihoaktivne učinke. Nekatere sorte proti koncu cvetenja prično proizvajati v ženskih cvetovih večje količine tetrahidrokanabinolne kisline (THCA), katere zaužitje ne povzroča nobenih psihoaktivnih učinkov. Šele s segrevanjem nad 120°C se THCA razgrajuje v psihoaktivno obliko: delta-9 THC. Več kot 144 preostalih kanabinoidov v konoplji pa dosedanjih raziskavah ni psihoaktivnih in imajo tako kot THC ogromen potencial za zdravje. Ker predoziranje z njimi ni mogoče in niso psihoaktivni bi jih bilo bolje obravnavati kot prehransko dopolnilo – tako kot v tujini obravnavajo drugi najbolj raziskan kanabinioid – kanabidiol (CBD).

Policist trenutno uporablja pripomočke (testerje) za določanje kanabinoidov, ki pa dajo pozitiven rezultat tudi na povsem neaktivne kanabinoide, ki jih lahko povzroči že uživanje konopljinih čajev ali legalnih živil na osnovi konoplje. VENDAR je ta »tester« lahko šele indic, da policist ob tem, ko zazna nezanesljivo obnašanje, nekoga napoti na strokovni zdravniški pregled.

Zdravniški pregled opravi zdravnik, ki je strokovno usposobljen, da opravi postopek za prepoznavo simptomov oz. nezmožnosti voznika za nadaljevanje vožnje. Če zdravnik ne zazna nobenih simptomov, ki bi kazali na, da je nekdo pod vplivom psihoaktivnih substanc, se postopek tu konča.
Če namreč zdravnik ne potrdi suma policista, je vsak poseg v telo nesorazmerno grob poseg v človekove pravice. V Sloveniji se je dogajalo, da so posameznikom jemali vozniška dovoljenja in pošiljalo položnice za kazni za prekršek zaradi rezultatov testerjev in ne mnenja zdravnikov.

Upam, da se zavedate, da bo zato veliko postopkov na višjih ali vrhovnih sodiščih razveljavilo odločitve temeljnih sodišč. Ampak ljudje ostanejo brez denarja, vozniške in marsikje brez službe!
Če zdravnik potrdi policistov sum, predlaga osebi, da prostovoljno odda telesne tekočine za ugotovitev substance. Vlada je zelo lepo razložila, na seji dne 16. 03., zakaj je testiranje poseg v pravice in telesno integriteto človeka – na primeru testiranja poslancev!
Če oseba v odvzem tekočin ne pristane, policist napiše predlog sodišču, ki na podlagi zdravnikovih ugotovitev in utemeljitev s sodno odločbo odredi poseg v telo.

V pravilniku je potrebno natančno opredeliti vse psihoaktivne substance, zaradi mene, lahko tudi metabolite, saj če so psihoaktivni, prav tako vplivajo na vožnjo. Vendar pa ta psihoaktivnost mora biti potrjena in ne samo zato ker si je to nekdo na Ministrstvu za zdravje to izmislil. Prav tako morajo biti določene mejne vrednosti in vse ostalo kar spada zraven.
Vse to kaže na to, da je ZPrCP napisan tako, da policistom povzroča težave v postopkih ugotavljanja primernosti za nadaljevanje vožnje pri vozniku in da zaradi tega posledično prihaja do precejšnjih stroškov za proračun RS.

Zavedam se, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve ZPrCP ampak veliko preveč voznikov, ki so kadili konopljo tudi do 14 dni pred preizkusom sline in testiranjem krvi ali urina, kot tudi pri tistih, ki so jedli kruh, semena, pili čaj ali jedli kekse iz industrijske konoplje pokaže prisotnost metabolitov (THC-COOH in THC-11-oična kislina), ki nimajo nikakršne psihoaktivne učinkovitosti, jih pa telo zelo dolgo hrani v maščobnem tkivu
Omenim naj še dejstvo, da v Sloveniji približno 30.000 ljudi uporablja smolo iz konoplje zaradi lajšanja bolečin ali samozdravljenja in se kljub temu vozijo z osebnimi vozili na preglede ali fizioterapije. 80 % vseh bolnikov, ki ima raka uporablja smolo iz konoplje. Če ne zaužijejo večje količine smole iz konoplje neposredno pred vožnjo, le ta ne vpliva na sposobnost vožnje.

ZA KONEC:
ČE V PREDLOGU UREDBE OSTANE KONOPLJA KOT RASTLINA PREDLAGAM, DA SE NA VLADI POGOVORITE ŠE Z MINISTROM ŽIDANOM, DA KONOPLJO BRIŠE S SEZNAMA RASTLIN, KI SO DOVOLJENE V KMETIJSTVU!

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO BO PA LAHKO DELEŽNO USTAVNE PRESOJE ZAKONA, KI TEMELJI NA NAPAČNIH PREDPOSTAVKAH, DA JE RASTLINA V CELOTI PSIHOAKTIVNA!

LP
Dean Herenda
Vodja Nacionalnega centra za upravljanje prometa
Ministrstvo za infrastrukturo

Kljub dokazom in ukazom, predlog uredbe enako slab za uporabnike

KAJ ZA VRAGA?

Na pobudo zdravniške zbornice in Združene levice je bil sklicana posebna seja odbora za zdravstvo državnega zbora na temo medicinske konoplje oz. uporabe konoplje v medicinske namene. Odbor za zdravstvo je sklenil, da je čas, da se konopljo premakne iz 1. skupine prepovedanih drog, ter premakne med zdravila. To so sklenili na podlagi prenekaterih strokovnih pobud (zdravnikov, ki delajo s pacienti) ter dokazom, da konoplja ne povzroča fizične odvisnosti nič bolj kot jabolka ter predvsem, da v vsej zgodovini človeštva ni zabeležena niti ena smrt, katere bi bila kriva uporaba konoplje. VIR: rtvslo.si

Glede na oddaje, ki so sledile tej odločitvi Zdravniške zbornice, marsikdo pričakuje, da bo konopljo dobil pri svojem zdravniku: Studio-ob-17h, Kje pa vas čevelj žuli?, Dobro jutro Slovenija, a se bojim, da bomo, ko bo realizirano kar se trenutno načrtuje, najbrž vsi rekli: Kaj za vraga?

Kdor razume pomen endokanabinoidnega sistema (v nadaljevanju ECS) točno ve, da kot sesalci in vretenčarji kanabinoide nujno potrebujemo. Pa najsi bodo to fitokanabinoidi (vir od zunaj) ali pa endokanabinoidi, ki jih proizvaja naše telo. Dokazi jasno kažejo pomembnost delovanja ECS in preprečevanje dostopa do konoplje je več kot zločin. Trenutna praksa in nekaj veljavne zakonodaje močno krši cel kup pravil, konvencij, sporazumov, ustave in kdo ve česa še ter predvsem ne upošteva obstoja ECS: Film Znanstvenik s Slovenskimi podnapisi

Kako nastaja zakonodaja? Gre nekako tako, da je odločilni organ za spremembo na področju drog vladna Komisija za droge. Le ta bi morala sklicati sejo Komisije, kjer bi vsi člani morali prediskutirati vnaprej pripravljena gradiva, kot podlago za spremembe ter na podlagi sklepov pripraviti Predlog spremembe Uredbe o prepovedanih drogah. Kako je torej mogoče, da je Predlog spremembe dotične Uredbe objavljen pred zasedanjem Komisije, ki je razpisano v začetku decembra? Pa poglejmo, kaj piše v predlogu spremembe: Sporni predlog Uredbe o prepovedanih drogah

Kratek povzetek gradiva predloga nove uredbe:

“Uporaba rastline konoplje v medicinske namene.
Standardizirani cvetni ali plodni vršički rastline konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena, se bodo s spremembo uredbe v Sloveniji lahko uporabljali v medicini. Na ta način bo v Sloveniji v medicinske namene omogočena uporaba, poleg sinteznih in naravnih ekstraktov iz konoplje, še rastline konoplja. Podobno širok nabor aktivnih snovi na osnovi konoplje, ki se lahko uporabljajo v medicini, imajo omogočen le v dveh državah EU (Nizozemska, Češka), v nekaterih drugih državah EU pa sistem, podobno kot pri nas, šele vzpostavljajo (Italija, Nemčija). Pridelava in predelava konoplje v medicinske namene se s predlaganimi spremembami uredbe ne ureja in ostaja prepovedana, kar je v skladu s konvencijami OZN na področju drog in Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Za ureditev pridelave in predelave konoplje v medicinske namene, skladno s sklepom Odbora za zdravstvo Državnega zbora, št. 520-01/16-4/2 z dne, 11. 10. 2016 in omenjenimi konvencijami OZN na področju drog, je treba spremeniti Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.”

Menim, da vsi opazite, da konoplja ostaja v prvi skupini prepovedanih drog, kar pa ni v skladu z Sklepom Odbora za zdravstvo. Tako ravnanje omogoča izključno uvoz farmacevskih izdelkov, kar je razvidno tudi iz dokumentacije nedavnega izobraževanja zdravnikov, na temo uporabe konoplje v medicini: Šola za zdravnike

Kljub razpisanimi 260 mesti za slušatelje med izključno zdravniki se jih je po naših informacijah udeležilo 120. Pred dnevi mi je neka pediatrinja zagotovila, da so že zdravniki usposobljeni za predpisovanje konoplje, medtem ko s strani zdravnikov slišimo, da na podlagi zgolj teh predavanj niso zadosti izobraženi, da bi konopljo upali predpisovati, vsekakor pa je pri nekaterih konoplja zbudila zanimanje…

Iz dokumentacije je razvidno tudi, da so že stekli dogovori za uvoz cvetov iz nizozemskega podjetja Bedrocan: » Zdravila na osnovi konoplje, ki so terapevtsko že na voljo, so nabiksimol, kanabidiol (CBD), dronabinol in tetrahidrokanabinol (THC). Na voljo so tudi pripravki iz posušene rastline, ki vsebujejo nadzorovano vsebnost (op.avtorice: s 15% odstopanjem) THC in CBD, kot so Bedrocan, Bedrobinol in Bediol. CBD in sorodni kanabinoidi zmanjšajo vnetje in hiperaktivnost mikroglije in skupaj s THC delujejo nevroprotektivno pri možganski ishemični kapi. Zato se poleg paliativne uporabe vse bolj preskušajo pri kroničnih nevrodegenerativnih boleznih.«

Vse to pred spremembo zakonodaje. Nikjer besede o gojenju na domačih tleh kje šele o samooskrbi in prenehanju represije državnih organov nad obstoječimi ali prihodnjimi uporabniki.
Še več: : ureditve kot je predlaga Ministrstvo za zdravje ni nikjer na svetu in še najmanj na Nizozemskem in na Češkem. V teh dveh državah kot tudi vseh drugih državah, ki so ratificirale Konvencijo o narkotičnih drogah iz leta 1961 ter dopolnitev iste iz leta 1971, v nacionalnih zakonodajah uporabljajo terminologijo in strukturo, kot jo predvideva konvencija. V primeru odstopanj od konvencije mora država obvestiti Združene narode skladno s proceduro, ki jo predvideva Konvencija sama, česar pa naša država najverjetneje ni storila.

Uvrščanje rastline konoplje v 1. skupino prepovedanih drog zaradi ene same psihoaktivne substance ni v skladu s konvencijo. Od pred kratkim pa tudi napačni prevod konvencije ni več objavljen na uradnih državnih straneh. V konvenciji nikjer ni namenoma navedena kakršnakoli rastlina v kateri se nahaja določena psihoaktivna substanca!
Tako se na seznamu narkotičnih drog nahajajo psihoaktivne sestavine posameznih rastlin (THC, DMT, psilocibin, meskalin, opijum itn), predelane sestavine (npr. morfij, heroin) ali sintetično/laboratorijsko ustvarjene droge (npr LSD, MDMA-Ecstasy).

Zakaj so se pri združenih narodih in posebej še v UNOCD (pisarni za droge in kriminal združenih narodov) odločili za takšno strukturo? Zato, ker je določena substanca lahko prisotna v več sto različnih rastlinah! Zato v prvi skupini prepovedanih drog ni maka, več sto vrst ameriških kaktusov, ki vsebujejo meskalin, več sto rastlin, ki imajo dimetiltriptamin, rdeče mušnice, ki vsebuje muskarin itn. Tudi Ameriški slamnik namreč vsebuje fitokanabinoide in bi kot tak torej moral biti med prepovedanimi.

Oni pa nadaljujejo gonjo proti rastlini konoplja. Z novo Uredbo gredo odgovorni za njeno pripravo celo tako daleč, da postavljajo pod vprašaj tudi gojenje v kmetijstvu, kajti tudi tam pozno poleti in jeseni najdemo »plodne vršičke konoplje« (karkoli naj že to pomeni), iz katerih smola ni bila iztisnjena, bogate s fitokanabinoidi. Ministrstvo za zdravje namreč prepoveduje vse vrste rastline konoplje (tudi industrijske) od trenutka, ko jih lahko policaj ali kdorkoli drugi: prepozna, ne glede na odstotek psihoaktivnega THC, in da so rastline iz vrste konoplja sativa L.
Konvencija pa pravi (uporabljam original zaradi nedostopnosti napačnega prevoda): “ This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes”. Če amatersko prevedem, to pomeni, da določila konvencije ne vključujejo rastline konoplje, ki se goji za industrijo, torej za pridobivanje semen in vlaken, ter konoplje v hortikulturi, kar pomeni samooskrbo.

Še kako dobro pomnimo pobudo sprejetja Zakona o konoplji, ki ga je namesto odgovornih uradnikov spisal gospod Bogdan Kristofer Meško in ga je takrat podprlo več kot 11 000 državljanov te države. Takrat so uradniki, ki tudi tokrat spreminjajo Uredbo, pobudo državljanov grdo izkoristili za prestavitev sintetične substance THC v drugo skupino, kar je absolutno nasprotno zahtevam, ki jih je ljudstvo podpisalo. V tej novi rešitvi so isti uradniki, ki so demonizirali konopljo skozi leta želeli popraviti napako iz prejšnje Uredbe, kjer so v zapisali rastlina konoplja tako, da je rastlina konoplja ostala v Uredbi z opombo, da je rastlina mišljena kot “ uporaba standardiziranih cvetnih ali plodnih vršičkov rastline konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena”. Za ta stavek je MZ potrebovalo več kot mesec dni kljub temu, da je od Odbora dobila jasna navodila, da se pripravi osnutek zakona, ki jasno pove, kje vse se bo spreminjala zakonodaja zaradi ukinitve 75 točke v prilogi, ki se ji reče Seznam skupine I prepovedanih drog in priprave osnov za sprejetje takšnega zakona, ki bi omogočal uporabnikom pridobitev in varno cono pred pregonom policije in sodstva.

Opozarjamo, da je sinergija zlobnih uradnikov in policije predpogoj za ureditev, ki omogoča lokalne posebnosti in represijo civilne družbe. To kar se je zgodilo je popolno ignoriranje enega od stebrov na katerem sloni država – Državnega zbora, in volilcev, ki smo zahtevali spremembe.

Mar ni to zadosten razlog za zamenjavo vseh, ki na MZ odločajo o klasifikaciji drog? Tam so že od ustanovitve samostojne Slovenije in svojih zavajanj ne bodo mogli več dolgo skrivati, kar smo lahko včeraj spremljali tudi preko medijev: prispevek 24.ur zvečer

Verjemite mi, da spremembe, ki se nam obetajo ne prinašajo ljudem nič dobrega. Vsekakor pa ne širšemu krogu ljudi. V ta namen je še vedno aktualna PETICIJA.

ukaz odbora za zdravstvo

Utrinki s shoda za konopljo

Pripravila in posnela: Mirjana Brelih

sprehodShod za konopljo 1.6.2016 v Zvezda parku v Ljubljani, je minil v prijetnem vzdušju. Razvajali smo se ob čudovitih ritmih glasbe tekom dneva in zvečer ob nastopih glasbenikov in stand up komikov, ki so izrazili svojo podporo gibanju za osvoboditev konoplje.

Rastlina konoplja je ujetnica 1.skupine prepovedanih drog, kar jo uvršča med za zdravje zelo nevarne substance, ki se v medicini ne uporabljajo.

Na shodu pa smo se družili z ljubitelji konoplje, ki so prepoznali darove in priložnosti, ki nam jih ta rastlina nudi. Pogovarjali smo se z aktivisti za legalizacijo konoplje, s tistimi, ki delajo in ustvarjajo iz konoplje, z obiskovalci in s tistimi, ki so prispevali, da se je dogodek zgodil. Hvala pa tudi vsem tistim, ki so dovolj pogumni, da javno delijo z nami svoje izkušnje o samozdravljenju s konopljo. Znanstvene študije o konoplji in endokanabinoidnem sistemu izhajajo vsakodnevno. Pojasnjujejo nam zakaj konoplja zdravi tudi težke in kronične bolezni. To nam potrjujejo tudi izkušnje ljudi, ki se samozdravijo s konopljo. Teh je v Sloveniji ze 20.000.

Iz konoplje je možno narediti vse kar ni steklo ali jeklo. Možnosti so neskončne, na nas je, da smo ustvarjalni. Edina ovira na poti razcveta trenutno so birokratske nezivljenske zahteve, zakoni, pravilniki in uredbe. V kolikor tudi vi zahtevate, da se odpravijo nepravilnosti pri obravnavi rastline konoplje, podpišite peticijo na:
http://odborzakonopljo.si/shodzakonopljo/peticija/.

Tiskovna konferenca pred Shodom za konopljo

Odbor za konopljo je sklical tiskovno konferenco pred Shodom za konopljo, ki bo v sredo 1.6.2016 v Zvezda parku v Ljubljani. Povedali smo kaj so razlogi za organizacijo shoda, na katere nepravilnosti opozarjamo in navedli svoje zahteve.

Peticija: Zahtevamo odpravo nepravilnosti pri obravnavanju rastline konoplje,
boste lahko podpisali tudi na Shodu za konopljo.
Peticijo pa lahko podpišete tudi preko spleta.
S svojo udeležbo na tiskovni konferenci sta svojo podporo gibanju za osvoboditev konoplje, izrazila tudi Manca Košir in Dragan Bulič.

 

 

 

tiskovna konferenca

Srečanje Združenja za konopljo

VABILO

Vabimo vse tiste, ki se ukvarjate ali bi se želeli ukvarjati s konopljo za prehrambne in neprehrambne namene v Republiki Sloveniji, na srečanje Združenja za konopljo,

ki bo v ponedeljek, 6. junija, ob 11.00 uri
v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Gospodinjska ulica 6, Ljubljana.

Na prvi skupščini bomo združili sedanje izkušnje pridelovalcev (ekoloških kmetov), predelovalcev in prodajalcev konoplje, izvolili organe združenja in predstavili program dela.

 

Vljudno vabljeni!
Iniciativni odbor

Več informacij o skupščini združenja lahko dobite na naslovih: blanka.denko@gmail.com, anton.moze@amis.net, bozidar.resnik@gmail.com, maja.klemencokan@ce.kgzs.si in na tel. št. 040 838 835.
Udeležbo potrdite na el.naslov
maja.klemencokan@ce.kgzs.si
ali 041 498 266

zdruzenje za konopljo

Zveza vabi nove člane

Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe vabi NOVE ČLANE,
da se nam pridružijo v skupnem boju za konopljo.

Kandidati morajo poleg pristopne izjave priložiti tudi svoj Statut, dokazilo o registraciji pri UE, ter kopijo zapisnika društva iz katerega je razvidno, da ste sklepčni glede pridružitve Zvezi in kdo je izvoljeni predstavnik v Zvezo.
Vlogo je potrebno poslati na naslov Zveze.
Zveza NVO na področju drog in njihove uporabe
Trubarjeva ulica 66
1ooo Ljubljana

pristopna izjava
vzorec zapisnika seje Društva

zveza2

Marihuana Marš 2016

Člane Odbora za konopljo (OKO) in Zveze NVO na področju drog in njihove uporabe tudi najdete v nevladnem kotičku Marihuana Marš 2016.

Pripravili smo vam tudi tri predavanja, da boste konopljo bolje spoznali.
Eno predavanje govori o zeliščih in odnosu, ki ga država ima do njih in njihovih uporabnikov; drugo predavanje predstavi vsestransko uporabo konoplje in tretje delovanje konoplje v človeku.
Predavanja smo pripravili:

Klemen Piber: http://sksk.si/

Tanja Cvetreznik: http://hopla-konoplja.si/

Gregor Zorn: http://zbudimo.se/